Adnoddau Digwyddiadau

Cynhadledd Partneriaeth 2018

23.05.18

 

Bydd y digwyddiad yn cynnwys amryw o weithdai a chyfleoedd i staff y sector ddod at ei gilydd a thrafod arferion partneriaeth o fewn eu sefydliadau, gyda’r gobaith o rannu syniadau da ar gyfer gwelliant yn y dyfodol. Mae’r digwyddiad yn agored i staff, swyddogion ac unrhyw fyfyrwyr, AU neu AB, a allai elwa o fod yn rhan o’r sgwrs.

Eleni, bydd sesiwn banel lle byddwn yn gofyn am eich barn a’ch cwestiynau o’r llawr, felly byddwch yn barod i gymryd rhan!

Beth fydd y gynhadledd yn ei drafod?

Ymhlith themâu’r gynhadledd eleni bydd:

  • Fframwaith Asesu Ansawdd ac UMau o Ansawdd
  • Monitro amrywioldeb cynrychiolwyr cwrs
  • I mi i chi: partneriaeth – arfer nid egwyddor
  • Sicrhau bod Llais y Dysgwr yn gynhwysol