Adnoddau Digwyddiadau

Cynhadledd y Cynrychiolwyr Cwrs 2017

Chwefror 8fed

Mae Cynhadledd y Cynrychiolwyr Cwrs yn ddigwyddiad blynyddol a gynhelir gan Wise Cymru. Ei dau brif amcan yw:

  1. Hyfforddi a datblygu staff o fewn undebau myfyrwyr a sefydliadau sy’n gyfrifol am systemau cynrychiolwyr cwrs.
  2. Hyfforddi a pharatoi carfan eleni o gynrychiolwyr cwrs.

Ar ddiwedd y gynhadledd hon, rydyn ni am i’n Cynrychiolwyr Cwrs deimlo bod y sgiliau angenrheidiol ganddynt i’w paratoi i gynrychioli eu cyd-fyfyrwyr yn hyderus. Rydyn ni am iddyn nhw wybod sut mae datblygu ymgyrch yn effeithiol, sut mae bod yn gynhwysol a defnyddio ymagwedd eang ei gorwelion, yn ogystal â gwybod pam mae eu rôl a’u gwaith mor bwysig.

Wrth i ni symud ymlaen mewn amgylchedd addysg sy’n prysur newid, mae ymgysylltu myfyrwyr yn dod yn fwyfwy pwysig. Mae myfyrwyr ac ymarferwyr llais myfyrwyr mewn AU ac AB yng Nghymru yn datblygu prosesau ymgysylltu a phartneriaeth yn eu sefydliadau. Mae’r gynhadledd hon yn gyfle i rannu arfer gorau ac i gydweithio.

Beth fydd y gynhadledd yn ei drafod?

Ymhlith themâu’r gynhadledd eleni bydd:

  • Addysg Gynhwysol
  • Gwerth ac effaith cynrychiolaeth
  • Cynllunio ymgyrchoedd a darparu tystiolaeth ar eu cyfer
  • Materion cenedlaethol – Trosolwg o ymgysylltu ledled Cymru

 

Coleg Cambria Joining instructions.docx

Wrecsam Glyndwr Joining instructions.docx