Cynhadledd Cynrychiolwyr Cwrs

Ym mis Chwefror, cynhaliodd Wise ein Cynhadledd Flynyddol ar gyfer Cynrychiolwyr Cwrs yn Aberystwyth. Roedd yn ddigwyddiad poblogaidd iawn, gyda chynrychiolwyr o Aberystwyth, Bangor, Abertawe a PCyDDS yn bresennol.

Mae’n gyfle i hyfforddi a galluogi carfan eleni o gynrychiolwyr cwrs, yn ogystal â datblygu rôl a gwerth cynrychiolwyr cwrs a systemau cynrychiolaeth cyrsiau ar draws y sefydliad.

Ymddangosodd panel trafod ar yr agenda am y tro cyntaf, oedd yn ychwanegiad diddorol ac ysgogol i ddigwyddiadau’r dydd. Diolch yn arbennig i CCAUC, Undeb Myfyrwyr Aberystwyth, ac UCM Cymru am gymryd rhan.

Roedd yr adborth yn gadarnhaol iawn, ac rydym wedi rhoi ystyriaeth i lawer o syniadau er mwyn gwella’r digwyddiad ar gyfer y flwyddyn nesaf.

Mae adnoddau o’n digwyddiadau hyfforddi blaenorol i’w gweld isod.