Croeso i Wise Cymru

Mae Wise Cymru yn gydweithrediad o sefydliadau o’r sector addysg sy’n gweithio i greu diwylliant o bartneriaeth ystyrlon rhwng addysgwyr, undebau myfyrwyr a myfyrwyr ledled Cymru.

Mae Wise Cymru’n herio’r sefyllfa gyfredol, creu cyfleoedd i ymarferwyr yng Nghymru i rannu ymarfer gorau, ac yn bwysicaf oll, rhoi llais myfyrwyr ar y cyd yn ganolog i’r hyn rydym yn ei wneud.

MWY O WYBODAETH

Newyddion

Prosiectau Cyfredol

Mae Wise Cymru ar hyn o bryd yn gweithio ar nifer o brosiectau sydd â’r nod o sicrhau bod myfyrwyr yn chwarae rôl gadarnhaol a chynhyrchiol yn natblygiad y sector addysg yng Nghymru.

MWY

Adnoddau

Mae Wise Cymru’n gweithio ynghyd â phartneriaid ar draws AB ac AU yng Nghymru i sicrhau bod llais myfyrwyr i’w glywed a’i fod yn chwarae rhan lawn ym mhob agwedd o sector addysg Cymru.

MWY