Cynhadledd Partneriaeth 2018

Diolch i bawb a ddaeth i’r Gynhadledd Bartneriaeth eleni. Gweler cyflwyniadau gweithdai’r diwrnod isod.

Os daethoch chi i’r gynhadledd ond dydych chi ddim wedi’i llenwi eisoes, cliciwch yma i fynd i’n ffurflen adborth ar-lein i roi eich barn.

Edrychwn ymlaen at eich croesawu chi i’n digwyddiad nesaf!

 

Student Engagement in Quality Assurance Processes at Cardiff University
The student voice in the Quality Assessment Framework for Wales
Monitoring the Diversity of Course Reps
To me to you: partnership in practice not in principle