Cynrychiolwyr Dosbarth mewn 6 Cham

Undeb Myfyrwyr Grwp Llandrillo-Menai

Yn 2016, roedd llywyddion undebau myfyrwyr yn teimlo bod angen i ni ddatblygu ein hyfforddiant ar gyfer cynrychiolwyr dosbarth a’i deilwra’n well i weddu i’n myfyrwyr. Cyn hynny, roeddem yn defnyddio cyflwyniad PowerPoint hir UCM a byddai’r myfyrwyr yn ysgrifennu nodiadau. Byddem hefyd yn e-bostio’r cyflwyniad at ein cynrychiolwyr dosbarth er gwybodaeth. Roedd llywyddion undebau myfyrwyr yn teimlo bod angen gwybodaeth fwy cryno arnynt! Gweithion nhw gyda’r Swyddog Cyfoethogi Myfyrwyr a’r Rheolwyr Gwasanaethau i Ddysgwyr i gynhyrchu canllaw hyfforddi o’r enw ‘Cynrychiolwyr Dosbarth mewn 6 Cham’.

Dogfen 3 tudalen o faint yw ‘Cynrychiolwyr Dosbarth mewn 6 Cham’ rydym yn ei chynnwys yn ein sesiynau hyfforddi cynrychiolwyr dosbarth. Mae’r canllaw hyfforddi’n esbonio rôl y cynrychiolwyr dosbarth ac yn cynnwys enghreifftiau o broblemau a allai godi, esboniad o gyfarfodydd tîm cyrsiau a chyfarfodydd Panel y Dysgwyr, yn ogystal â gwybodaeth gyswllt os bydd gennych unrhyw ymholiadau. Yn ystod ein sesiynau hyfforddi cynrychiolwyr dosbarth, mae’r cynrychiolwyr dosbarth yn cyfeirio at ein canllaw hyfforddi a byddant yn cael enghreifftiau pellach o sefyllfaoedd a sesiwn holi ac ateb. Bydd ein holl gynrychiolwyr dosbarth yn cael ein canllaw hyfforddi drwy e-bost a bydd ar gael ar borth y dysgwyr. Mae ein canllaw hyfforddi yn fuddiol am ei fod yn fodd clir a chryno o atgoffa’r cynrychiolwyr dosbarth o’u rôl a’u dyletswyddau a gall y cynrychiolwyr dosbarth gael hyd iddo ar borth y dysgwyr.

Darllenwch y canllawiau yma: