Pecyn Canllawiau i Bartneriaeth AU

Gweler y Pecyn Cymorth Canllawiau Partneriaeth isod, ynghyd â’r Adroddiad ar gyfer diwedd y prosiect.

Roedd yr adroddiad yn seiliedig ar atebion a roddwyd ym Mhecyn Cymorth Canllawiau Partneriaeth gan bum sefydliad addysg uwch o bob cwr o Gymru. Mae’n rhoi crynodeb o’r enghreifftiau o arfer da, y meysydd lle mae’r lle angen gwella fwyaf, a hefyd y canlyniadau a ddangosodd y gwahaniaethau mwyaf rhwng y gwahanol sefydliadau.