Amdanom Ni

Mae Wise Cymru yn gydweithrediad o sefydliadau o’r sector addysg sy’n gweithio i greu diwylliant o bartneriaeth ystyrlon rhwng addysgwyr, undebau myfyrwyr a myfyrwyr ledled Cymru.

Mae Wise Cymru’n herio’r sefyllfa gyfredol, creu cyfleoedd i ymarferwyr yng Nghymru i rannu ymarfer gorau, ac yn bwysicaf oll, rhoi llais myfyrwyr ar y cyd yn ganolog i’r hyn rydym yn ei wneud.

Sefydlwyd yn 2009, teitl gwreiddiol Wise Cymru oedd Menter Ymgysylltiad Myfyrwyr Cymru (MYMC), sef prosiect oedd â’r nod o rannu a gwella arferion gorau parthed ymagweddiadau tuag at ymgysylltiad myfyrwyr yng Nghymru, yn ogystal â dysgu gan ymarferwyr ymgysylltiad myfyrwyr o bob rhan o’r wlad a thu hwnt. Newidiwyd yr enw yn 2013 i adlewyrchu esblygiad y datganiad o gennad: sefydlu partneriaeth ystyrlon rhwng addysgwyr, undebau myfyrwyr a myfyrwyr ledled Cymru.

Mae Wise Cymru’n fenter draws-sector ar y cyd gan partneriaid canlynol:

Nod Wise Cymru yw hyrwyddo rhoi grym i fyfyrwyr ledled Cymru i ymgysylltu â’r strwythurau a’r prosesau sy’n eu galluogi i fynd ati i lunio a gwella ansawdd eu profiadau academaidd mewn partneriaeth â’u sefydliadau.   Yn hanesyddol, mae Wise Cymru wedi rhoi sylw i ymgorffori tair prif egwyddor yn eu cynllun gwaith:

Gosod Gwerth ar Adborth

Sicrhau bod myfyrwyr yn deall bod eu hadborth yn cael ei gymryd o ddifrif – ac yn bwysicach – y gweithredir arno, yn ogystal â sicrhau bod digonedd o gyfleoedd ystyrlon i fyfyrwyr gyfrannu at arferion eu sefydliadau.

Ffrwyno Arbenigedd

Cydnabod amhosibilrwydd gallu cymryd yn ganiataol y math o amodau mae myfyrwyr eu heisiau a’u hangen i ffynnu yn y brifysgol; gwerthfawrogi mai myfyrwyr yw’r arbenigwyr o ran eu profiadau eu hunain.

Gweithio mewn Partneriaeth

Creu deialog gwirioneddol rhwng sefydliad a chorff y myfyrwyr, sy’n galluogi’r naill ochr a’r llall i gymryd camau ystyrlon tuag at wella ansawdd academaidd – a hynny ar y cyd. Serch hynny, mae esblygiad yr enw o MYMC i Wise Cymru yn 2013 yn adlewyrchu ewyllys y partneriaid i symud y ffocws o ymgysylltiad myfyrwyr i fwrw ymlaen â’r agenda bartneriaeth. O’r herwydd, ail-enwyd y prosiect yn Wise Cymru.

Mae disgwyl i fenter Wise Cymru fod yn allweddol mewn arwain Cymru tuag at ddiwylliant o bartneriaeth mewn addysg bellach ac uwch ac mae’n edrych ymlaen at barhau i gynorthwyo myfyrwyr, staff ac ymarferwyr partneriaeth ledled y wlad.

 

 

Gadael Ymateb