Adroddiad Blynyddol

Mae adroddiadau blynyddol Wise Cymru’n rhoi crynodeb o’r gwaith sydd wedi digwydd yn ystod pob blwyddyn academaidd. Maent hefyd yn amlinellu’r effeithiau a welwyd ledled sefydliadau Cymru.

Adroddiad Blynyddol 2016/17
Adroddiad Blynyddol 2015/16
Adroddiad Blynyddol 2014/15
Adroddiad Blynyddol 2013/14