Partneriaeth ar gyfer AU yng Nghymru

Sefydlwyd Menter Cymru ar gyfer Ymgysylltu â Myfyrwyr (WISE) yn 2009 fel menter i rannu arfer gorau dulliau ymgysylltu â myfyrwyr yng Nghymru.

Yn 2014 lansiwyd datganiad Partneriaeth Addysg Uwch yng Nghymru gan y sector addysg uwch yng Nghymru, gan wneud Cymru  y wlad gyntaf yn y DU i gytuno ar ymrwymiad i bartneriaeth draws-sector.  Newidiwyd enw’r fenter hefyd i adlewyrchu esblygiad y datganiad cenhadol, sef i gyflawni partneriaeth ystyrlon rhwng addysgwyr, undebau myfyrwyr a myfyrwyr ledled Cymru.