Diweddariad!

Mae llawer wedi digwydd ers ein diweddariad diwethaf! Felly dyma grynodeb cyflym o’r hyn yr ydym wedi bod yn ei wneud yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Penododd Wise Cymru Gadeirydd newydd i’r Grŵp Llywio yn 2017. Mae’n bleser gennym groesawu Claire Morgan o Brifysgol Fetropolitan Caerdydd i’r grŵp.

Rydym wedi cwblhau’r gwaith ar brosiectau Canllawiau Partneriaeth ar gyfer AB ac AU. Mae adroddiadau ar y ddau yma i’w gweld yn yr adran Adnoddau.

Fel rhan o’n gwaith ar Ganllawiau Partneriaeth ar gyfer AB, cynhyrchwyd saith o adnoddau sy’n amlinellu ffyrdd o helpu i wella arferion llais dysgwyr. Mae’r rhain yn amrywio o sefydlu Gwobrau Addysgu dan Arweiniad Myfyrwyr, i fonitro amrywioldeb cynrychiolwyr cwrs. Er eu bod wedi’u hanelu at sefydliadau AB, mae’n bosib y bydd rhai hefyd yn berthnasol i’n partneriaid AU. Mae’r rhain yn yr adran Adnoddau.

Rydym wedi cynnal dwy gynhadledd – Cynhadledd Cynrychiolwyr Cwrs yn Aberystwyth ym mis Chwefror a Chynhadledd Partneriaeth yng Nghaerdydd ym mis Mai. Roedd y naill ddigwyddiad a’r llall yn cynnwys elfen newydd i’r diwrnod, sef trafodaeth banel, a oedd yn ddiddorol gan roi goleuni ar rai pynciau. Mae’n debygol y bydd y rhain yn ymddangos yn ein digwyddiadau yn y dyfodol.

I ganfod mwy am yr hyn yr ydym wedi bod yn ei wneud, dilynwch ni ar Twitter @Wise_Wales / @Wise_Cymru