Mae Wise Cymru yn chwilio am Gadeirydd newydd i’w bwyllgor llywio…

Mae Wise Cymru yn chwilio am Gadeirydd newydd i’w bwyllgor llywio. Pwyllgor llywio Wise Cymru sy’n gyfrifol am fonitro a chynghori ar waith y prosiect gydol y flwyddyn.

Am ragor o wybodaeth ac am gopïau o ddogfennau megis Adroddiad Blynyddol Wise Cymru 2015/16 a throsolwg o waith y prosiect yn 2016/17, cysylltwch â Jessica Rumble drwy ebostio: jessica.rumble@nus-wales.org.uk neu ffonio 01625 413252.

Os oes gennych ddiddordeb, anfonwch CV a chlawrlythyr at jessica.rumble@nus-wales.org.uk erbyn 6 Mawrth 2017. Byddwn yn gwahodd rhestr fer o ymgeiswyr am gyfweliad anffurfiol gyda rhai aelodau o’r pwyllgor llywio.
Sylwch: Ni allwn ystyried ceisiadau gan y rheiny a gaiff eu cyflogi gan y sefydliadau sy’n ariannu Wise Cymru (ac eithrio’r sefydliadau addysg uwch).”

Lawrlwytho’r pdf yma