Cyhoeddi Adroddiad Blynyddol 2013-14

Blwyddyn 2013-14 Wise Cymru oedd cyfnod lansio sawl menter myfyrwyr fel partneriaid. Ymhlith y prif ddigwyddiadau yn 2013-14 oedd: lansiad hyb ar-lein ar gyfer undebau myfyrwyr a sefydliadau iddynt gael mynediad i ddeunydd i gynorthwyo eu gwaith partneriaeth, dwy gynhadledd Gymru-gyfan a lansiad Datganiad Partneriaeth. Gweler rhagor o fanylion ynglŷn â’r Datganiad Partneriaeth a gweddill ein gwaith yn 2013-14 yn yr adroddiad blynyddol yma.