Datganiadau Partneriaeth

Yn ystod 2015/16 mae Wise Cymru wedi bod yn cynnig cefnogaeth wedi’i deilwra i sefydliadau ac undebau myfyrwyr i greu, datblygu a/neu adolygu eu datganiadau partneriaeth. Bydd y gwaith yma yn parhau yn 2016/17, gan roi’r cyfle i fwy o sefydliadau fanteisio ar y gefnogaeth hon.